logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Contact NDBC

Contact Netwerk Dietisten Bariatrische Chirurgie

 

1e Contactpersoon:
Maartje Punt
email: mpunt@obesitaskliniek.nl

2e Contactpersoon:
Natascha Raeijmaekers
email: n.raeijmaekers@etz.nl 

 

 

Onlangs hebben we een grote toestroom van leden gehad en zijn we hard aan het werk om het netwerk te professionaliseren. Hierdoor hebben we momenteel helaas een ledenstop voor het netwerk. Wel hanteren we een wachtlijst voor toekomstige leden. 

 

Vragen over de website:

Anita Rijkers
email: a.rijkers@dietistenpraktijkgroningen.nl