logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Geplande bijeenkomsten

Het NDBC heeft een nieuwe website: www.dietistenbariatrie.nl 

Kijk daar voor meer informatie