logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Geplande bijeenkomsten

Volgende bijeenkomst voor leden

Voorjaarsbijeenkomst:
Wanneer: donderdag 11 april 2019
Hoe laat: 13.00 - 17.00
Waar: Maasstadziekenhuis Rotterdam

 

Najaarsbijeenkomst:
Wanneer: donderdag 26 september
Hoe laat: 13.00 - 17.00
Waar: Rijnstate ziekenhuis Arnhem