logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Geplande bijeenkomsten

Volgende bijeenkomst voor leden

Wanneer 5 juni 2018
Hoe laat:13.00
Waar: volgt
Gastvrouw: Maartje Punt 


Eerder is via de nieuwsbrief gemeld dat de vergadering 17 april zou zijn, deze is echter verplaatst