logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Maagverkleining - Bariatrie

Het NDBC heeft een nieuwe website: www.dietistenbariatrie.nl 

Kijk daar voor meer informatie