logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Missie en Visie

Missie
Het Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie (NDBC) is het kenniscentrum van diëtisten die patiënten begeleiden rondom een bariatrische operatie. Zij verzamelen informatie en delen actief expertise. Zij stimuleren educatie en wetenschappelijk onderzoek.

 

Visie
​De in bariatrie gespecialiseerde diëtist is competent en deskundig op het gebied van voeding en gedrag om personen zowel preoperatief, peri-operatief als post operatief te kunnen behandelen. Deze behandeling is gericht op lange termijn gewichtsbehoud en verandering van leefstijl. Het NDBC onderschrijft het belang van een multidisciplinaire behandeling waar dieetadvisering door de diëtist een essentieel onderdeel van is.
De NDBC diëtist biedt een positieve bijdrage aan het genezingsproces, gewichtsverloop, kwaliteit van leven en welbevinden van de patiënt door middel van een professionele, gepersonaliseerde, betaalbare behandeling  en is tevens alert op het voorkomen van complicaties en klachten. De leden van NDBC zijn zichtbaar op de sociale kaart. Het NDBC is nauw betrokken bij de scholing van collega diëtisten en de positie van de diëtist binnen de bariatrische zorg.

 

Ambitie
Onze ambitie is om herkend en gewaardeerd te worden door patiënt en verwijzer als netwerk met excellente dieetbehandeling en multidisciplinaire zorg voor obese patiënten door middel van:

  • Verbeteren van onze PR extern en intern

  • Zelf wetenschappelijk onderzoek initiëren

  • Diëtist profileren en participeren in grote(re) onderzoeken met andere disciplines

  • Competente leden binden en behouden

  • Actieve bijdrage leveren aan landelijke protocollen/richtlijnen

  • Opleidingen verzorgen

  • Verbeteren van onze service en kwaliteit 

 

Toelichting
De multifactoriële aandoeningen overgewicht en obesitas zijn gekwalificeerd als chronische ziekte. De diëtist is een van de hoofdbehandelaars van overgewicht en obesitas. Diëtisten leveren zorg op niveau 3 en 4 van de zorgmodule voeding, die onderdeel uitmaakt van de zorgstandaard obesitas (ZO). Bariatrie is een specialisatie van niveau 4. Hiervoor is een aparte bijscholing/aantekening vereist.
Het is van belang dat diëtisten na het behalen van hun bachelor graad ervaring opbouwen en zich bijscholen in de behandeling van overgewicht en obesitas om voldoende competent (ervaren en bekwaam) te zijn, om alle patiëntengroepen adequaat en optimaal te kunnen behandelen. Van de diëtist wordt verwacht dat zij voldoende competent is om mensen met uiteenlopend gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR), met verschillende sociale en etnische achtergronden en uit alle leeftijdsgroepen zowel individueel als in groepen preventieve activiteiten aan te kunnen bieden en te kunnen behandelen.

Om dit te bevorderen zal bij- en nascholing op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten op gebied van preventie en behandeling  een kerntaak van het NDBC zijn.