logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Scholing voor diëtisten

Het NDBC heeft een nieuwe website: www.dietistenbariatrie.nl 

Kijk daar voor meer informatie

 

 

Post HBO Voeding na bariatrie 19 juni 2019

Elk jaar weer ondergaan ruim 12.000 mensen een bariatrische ingreep. De operatie resulteert voor vrijwel alle patiënten in een substantieel lager lichaamsgewicht en minder obesitasgerelateerde comorbiditeit. Maar er ontstaan ook complicaties door de ingreep in het maagdarmkanaal. Dat vraagt om aanpassingen in de voeding(sgewoonten). De bariatrische patiënt heeft levenslange begeleiding nodig om tekorten en klachten als dumping, osteoporose en allergieën te voorkomen of verhelpen. Deze patiënten doen niet alleen een beroep op de gespecialiseerde centra, maar ook op de eerstelijns zorg.

De verdiepingsmodule bespreekt de complicaties op korte en lange termijn en adequate voedingsinterventies.

Voor meer informatie zie de website van pitactief

 

Vooraankondiging!
Multidisciplinair symposium najaar (okt) 2019 ''Bariatrie en Eetsstoornissen''

Informatie volgt zodra deze beschikbaar is. 

 

 

Nationaal Obesitas Symposium donderdag 8 maart 2018

Obesitas is letterlijk en figuurlijk een groeiend maatschappelijk probleem. De ziekte is een ingewikkelde aandoening met tal van oorzaken en beïnvloedende factorenDat maakt dat er geen simpele, enkelvoudige oplossing bestaat voor de aanpak van obesitas. Integendeel, obesitas vraagt om een aanpak in de volle breedte. Die brede aanpak is precies waar het om gaat tijdens het Nationaal Obesitas Symposium op donderdag 8 maart 2018. 

 

Gerenommeerde obesitas experts praten u bij over de nieuwste wetenschappelijke aspecten van de behandeling van obesitas. Daarbij komen uiteenlopende thema’s aan de orde als voeding, psyche, beweging, chirurgie en medicatie. 

 

Op het programma staat tevens een discussie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van preventie, wet- en regelgeving. Natuurlijk komt ook de rol van de voedingsindustrie ter sprake. Met aan tafel beleidsmakers en vertegenwoordigers van industrie, overheid en patiëntenverenigingen. 

 

Obesitas vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Ons doel is daarom tijdens dit symposium artsen, paramedici, beleidsbepalers en andere betrokkenen bij obesitaszorg samen te brengen. We hopen u te mogen begroeten op 8 maart tijdens het Nationaal Obesitas Symposium. 

 

Meer informatie en de mogelijkheid om te registeren vindt u op www.obesitassymposium.nl.

 

Met vriendelijke groet, 

Prof. dr. Liesbeth van Rossum internist-endocrinoloog Erasmus MC

 

 

Datum: donderdag 8 maart 2018

Organisator: Olio Educatie, 033-4633302, contact@obesitassymposium.nl

Locatie: Theater LantarenVenster, Rotterdam

 

VoedingOnline heeft een boek en een e-learning ontwikkeld over bariatrische chirurgie.

 

In het e-book Bariatrische chirurgie van VoedingOnline wordt aandacht besteed aan de invloed van morbide obesitas en bariatrische chirurgie op de voedingsstatus. Er worden handvaten en adviezen gegeven voor een goede voedingsbegeleiding van patiënten voor en na bariatrische chirurgie.Ook zijn adviezen opgenomen voor de voedingsbegeleiding voor contourherstellende postbariatrische chirurgie en een zwangerschap na bariatrische chirurgie.

 

Hierbij hoort de e-learing module Bariatrische Chirurgie om deze informatie in de praktijk te leren brengen. 
Accreditatiepunten: 8 uur

 

Beide te vinden via de website van VoedingOnline

 

post HBO cursus Bariatrische chirurgie en voeding

De post HBO cursus Bariatrische chirurgie en voeding richt zich op de begeleiding van deze specifieke patiëntengroep rondom en ná de operatieve ingreep. De diverse ingrepen en de consequenties hiervan op de fysiologie van het maag-, darm- en leverkanaal en ontstane deficiënties worden besproken. De post HBO biedt kennis en vaardigheden om de voedingsbegeleiding van cliënten na bariatrische chirurgie op kort en langer termijn professioneel in te vullen.

 

Data en locatie
Maandag 21 november 2016
Jaarfbeurs, Utrecht

Accreditatie: 8 punten

 

Voor meer info en inschrijven klik hier

 

Symposium 19 mei 2016
Minder gewicht, minder zorgen?

Rondom de zorg voor de bariatrische patiënt zijn verschillende professionals werkzaam. Al deze professionals hebben binnen hun eigen vakgebied enorm veel kennis beschikbaar. Daarom hebben het 'Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie' en de 'Medische Zorgverleners Bariatrie' de handen ineen geslagen om een dag te organiseren, waarbij verschillende disciplines van elkaar kunnen leren en inspireren.

Wanneer? Donderdag 19 mei 2016 van 9.30 tot 16.15 uur
Waar? Rijnstate Arnhem, Wagnerlaan 55 in Arnhem

Programma
Tijdens het symposium kunt u in de ochtend luisteren naar verschillende experts. In het middagprogramma komen er tijdens workshops verschillende onderwerpen rondom bariatrische chirurgie aan bod. Hierover kunt u van gedachten wisselen met andere aanwezigen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de inhoud van een voor- en natraject, voeding, hypoglykemieën, zwangerschap na de ingreep en bariatrische chirurgie bij patiënten met een beperkt cognitief vermogen. In februari ontvangt u de uitnodiging met het volledige programma. U kunt zich nu al wel aanmelden!

Voor wie is dit symposium?
Het symposium is bedoeld voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de bariatrische patiënt, zoals dietisten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en psychologen en zorgverleners die de begeleiding van de patiënt verzorgen en bariatrische chirurgie als specialisatie of aandachtsgebied hebben.

Accreditatie en kosten
Voor het symposium wordt accreditatie aangevraagd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten bij de V&VN. Voor diëtisten wordt accreditatie aangevraagd bij de ADAP.

De kosten voor deelname aan het symposium bedragen 25 euro. Dit is inclusief een parkeerkaart. Wij willen u vragen om contant te betalen aan de inschrijfbalie. U ontvangt een bewijs van betaling.

 

INSCHRIJVEN kan HIER 

 

 

Online e-learning heeft nu 2 trainingen over Bariatrie door Nienke ten Hoor (diëtist en lid van het Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie en het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO))

Bariatrie deel 1: pre-operatief
In deel I Preoperatief komen allerlei aspecten rondom chirurgie bij overgewicht (bariatrie) aan de orde. In module 1 wordt ingegaan op preoperatieve screening, de contra-indicaties, de gevolgen van de diverse bariatrische ingrepen en de preoperatieve dieetadviezen. De casuïstiek is een vervolg op deel 1 gericht op de praktische toepassing van de theorie.
 
Bariatrie deel 2: postoperatief
In deel 2 van de module over bariatrische chirurgie gaan we in op de gevolgen die samenhangen met de gebruikte operatietechniek, de veranderde inname (en opname) van voedsel, maar ook van medicatie en de gedragsmatige aspecten die behoren bij de bariatrische ingrepen komen aan de orde. De module bespreekt de postoperatieve endocrine veranderingen, deficiënties, vitaminesuppletie en voedingsgerelateerde klachten en onderstreept het belang van een multidisciplinaire behandeling en therapietrouw. In de vier casussen komen deze onderwerpen aan de orde.
 
 
E-book Bariatrische chirurgie in ontwikkeling
Wij zijn volop bezig met een e-book in samenwerking met VoedingOnline. Dit is het e-book 'Bariatrische chirurgie, en dan …..'. Dit E-book volgt in 2016.
 
 
Post HBO cursus Bariatrische Chirurgie en Voeding
Op 17 november 2014 werd de eerst post HBO cursus Bariatrische Chirurgie en Voeding gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht.

Ongeveer 120 enthousiaste diëtisten zijn tijdens deze succesvolle dag bijgeschoold over de ins- en outs van de wereld van de bariatrische chirurgie gezien vanuit het oogpunt van de diëtist.