logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Netwerk NDBC

Welkom bij Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie (NDBC)

Het netwerk Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie (NDBC) is opgericht in 2004 (Utrecht) als netwerk van en voor diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in bariatrische chirurgie. In de 2e lijn heeft de diëtist een vaste plaats verworven in een multidisciplinair team. Echter is een goede samenwerking met de 1e lijn van groot belang. Een eventueel voortraject kan namelijk ook in de 1e lijn gevolgd worden en na het eerste jaar postoperatief gaat de begeleiding vaak ook weer terug van de ziekehuisdietist naar de 1e lijn in samenwerking is met huisartsen/praktijkondersteuners. Drie uur dieetadvisering wordt vergoed via aanspraak in de basisverzekering (wel eigen risico). In ziekenhuizen of grote behandelcentra is dieetadvisering onderdeel van de totale behandeling.

De website van het NDBC is voor mensen met overgewicht en obesitas die een diëtist zoeken voor voedingsinformatie voor, tijdens of na een maagverkleining.

Het NDBC zet zich in voor betere informatieverstrekking omtrent de diëtetiek, voor verbetering van de kwaliteit van zorg, behandeling en begeleiding van patiënten en scholing van diëtisten.
 
Veel concurrentie, weinig specifieke kennis
Voor diëtisten zijn er veel aasgieren op de ‘afval’markt. Het gevecht tegen overgewicht is een enorme groeimarkt waarvan velen hun graantje willen meepikken. In onze obesogene samenleving is overgewichtbehandeling heel ingewikkeld door persoonlijke, maatschappelijke en omgevingsfactoren. Het is niet alleen een lichamelijk probleem, het heeft ook psychologische gevolgen. Bariatrie vereist zeer specifieke kennis op vele terreinen. De bariatrie diëtist onderkent dit en is gespecialiseerd in deze gecompliceerde behandelingsmethode. Het NDBC streeft naar betere behandeling, meer eenduidige zorg, onafhankelijke informatie en advies.