logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Netwerk NDBC

Wie zijn wij?

Het netwerk Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie (NDBC) is opgericht in 2004 als netwerk van en voor diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in bariatrische chirurgie. We zijn een kenniscentrum van diëtisten die patiënten begeleiden rondom een bariatrische operatie. Samen verzamelen we informatie en delen actief expertise. Tevens stimuleren we educatie van dietisten en wetenschappelijk onderzoek.

 

Het netwerk vergaderen 2x per jaar en is onderverdeeld in werkgroepen voor verschillende thema's.

Werkgroepen

  • Patiëntenprofielen 1e lijn en 2e lijn

  • Scholing

  • Casuïstiek/literatuur/richtlijn

  • PR, communicatie, website

  • Sociale kaart

  • Organisatie, administratie/financiën

 

Visie
Alle gezondheidsprofessionals in Nederland hebben kennis over voeding voor en na bariatrische chirurgie.

 

Missie
Dietisten met specialistie bariatrie zijn de deskundige op het gebied van voeding omtrent bariatrie. Aangezien bariatrie om eetgedrag draait is de dietist de expert van bariatrie binnen de multidisiplinare zorg.