logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Netwerk NDBC

Het NDBC heeft een nieuwe website: www.dietistenbariatrie.nl 

Kijk daar voor meer informatie