logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Vind een diëtist

Hieronder kunt u de diëtisten vinden die lid zijn van het Netwerk Dietisten Bariatrische Chirurgie. Zij hebben allen als specialisatie Bariatrische Chirurgie en kennis van voeding bij maagverkleinende operaties. 

Zoek op ziekenhuis, zelfstandige 1e lijndiëtist of industrie