logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Vind een diëtist

Het NDBC heeft een nieuwe website: http://www.dietistenbariatrie.nl/zoek-een-dietist/ 

Kijk daar voor meer informatie