logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Waar worden maagverkleinende operaties uitgevoerd?

Het NDBC heeft een nieuwe website: www.dietistenbariatrie.nl 

Kijk daar voor meer informatie