logo
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie
Wat doet het NDBC

Wat doet het Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie?
Wij zijn een door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten erkend netwerk. De leden van het netwerk zijn allen sterk betrokken bij de begeleiding van patiënten die een bariatrisch chirurgische operatie ondergaan of hebben ondergaan. De diëtisten zijn werkzaam in diverse instellingen: ziekenhuizen, klinieken, zelfstandig gevestigden en industriële setting.

Eenduidige zorg
Ons doel is betere en meer eenduidige zorg te verlenen aan bariatrische patiënten. Om dit doel te behalen ontwikkelen wij richtlijnen, bestemd voor diëtisten, betreffende de begeleiding van patiënten met een maagband, gastric sleeve, gastric bypass, mini-gastric bypass, duodenal switch, biliopancreatische diversie voor zowel de pre- als postoperatieve fase(s).

Dieetbehandelingsrichtlijn
Wij hebben een richtlijn ontwikkeld, bestemd voor diëtisten, betreffende de begeleiding van patiënten met een maagband, gastric bypass, duodenal swich, gastric sleeve voor en na de operatie.

Deze richtlijn is gepubliceerd en is te verkrijgen via: www.dieetbehandelingsrichtlijnen.nl
Aangezien informatie al snel veroudert, wordt via het netwerk de richtlijn up-to-date gehouden en zal in 2017 verschijnen.